Stypendia

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która oprócz edukacji artystycznej, zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, amatorów, profesjonalistów, aspirujących tancerzy oferuje możliwość regularnego udziału w spektaklach baletowych zespołu Les Ballets de Pologne. Dzięki temu każdy z naszych uczniów ma szansę na zdobycie dodatkowego doświadczenia, rozwój artystyczny, naukę oraz współpracę z uznanymi tancerzami, choreografami i artystami.

Zależy nam na jakości kształcenia i stwarzaniu nowych możliwości dla najbardziej utalentowanych i zaangażowanych uczniów. Dlatego też możemy zaoferować stypendia wybranym przez nas osobom.

Stypendia mogą być przyznane:

-jednorazowo – na miesięczną opłatę za zajęcia szkolne/karnet na warsztaty

-częściowo – może być to 10%, 25%, 50% lub 75% zniżki na zajęcia w naszej Szkole

-okresowo – stypendium na określony czas (rok, pół roku, kwartał)

 

*stypendium przyznajemy tylko po obejrzeniu kandydata (podczas zajeć, lekcji, warsztatów, prób)

*o stypendium mogą się ubiegać osoby, które uczęszczają na zajęcia w naszej Szkole MINIMUM 2 razy w tygodniu

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium prosimy o kontakt mailowy (lesballetsdepologne@gmail.com) lub osobisty w Szkole. Stypendium może być przyznane każdemu bez względu na wiek, umiejętności, warunki. Każdy przypadek rozważamy indywidualnie.

Oferujemy także stypendia dla osób z trudną sytuację finansową lub rodzinną.

grupowe2